משרד האוצר יפרסם היום מכרז להקמת קרן חדשה למתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות ממשלתית בהיקף של 600 מיליון שקל.

http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3669144,00.html